စံုစီနဖာမ်ားကို ေရးခ်င္ရာေလွ်ာက္ေရး၊ တင္ခ်င္ရာေလွ်ာက္တင္ေနေသာ ကြ်န္ေတာ့္၏ ၾကြက္သိုက္ေဂဟာသို႕ တကူးတက ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဘေလာ့ဂ္ဂါၾကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ အားနာစြာျဖင့္ပင္ ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါသည္။

Monday, August 15, 2011

Ballast Water Management (BWM)

ခုေနာက္ပိုင္းမွာ လူေျပာမ်ားလာတဲ့ Ballast Water Management (BWM) အေၾကာင္းေလးကို အနည္းငယ္တင္ျပလိုပါသည္။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ သေဘၤာမ်ားမွာ ပင္လယ္ေရကို အသံုးျပဳျပီး သေဘၤာ တည္ျငိမ္မႈ႕အတြက္ေသာလည္းေကာင္း၊ ကုန္စည္တင္ေဆာင္ရာတြင္ သေဘၤာ၏ ဟန္ခ်က္ကို ထိန္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ေသာလည္းေကာင္း အသံုးျပဳေသာ Ballast Water မ်ားကို စြန္႕ပစ္ရာမွ စတင္ပါသည္။ သေဘၤာမ်ားသည္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႕ ခုတ္ေမာင္းေနေသာေၾကာင့္ ေဒသတစ္ခုမွ ပင္လယ္ေရမ်ားကို တင္ေဆာင္လာျပီး အျခားေဒသတစ္ခုတြင္ စြန္႕ပစ္ၾကသည္။
တင္ေဆာင္လာေသာ ပင္လယ္ေရထဲတြင္ ေဒသတစ္ခုမွ သက္ရွိ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ အပင္မ်ား၊ ပင္လယ္ေန အေကာင္ငယ္မ်ားသည္ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ သေဘၤာထဲရွိ Tank မ်ားထဲတြင္ ရွင္သန္ေနထုိင္ႏုိင္သည္။ သေဘၤာမ်ားသည္ အျခားေဒသ သို႕မဟုတ္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ပင္လယ္ေရမ်ားကို စြန္႕ထုတ္ေသာအခါ အဆိုပါ အေကာင္မ်ား၊ အပင္မ်ား၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ားလည္း ေရာပါသြားသည္။ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္မွာ စြန္႕ထုတ္လုိက္ေသာ ေရထဲရွိ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ စြန္႕ထုတ္လုိက္ရာ ေဒသရွိ ေဒသခံမ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးသြားျပီ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ တည္ျငိမ္ေနမႈ႕ကို ပ်က္ျပားေစသည္။
ထိုသို႕ေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ IMO (International Marine Organizatioin) ႏွင့္ WHO (World Health Organization) ကဲ့သို႕ေသာ အဖြဲ႕ၾကီးမ်ားမွ ပင္လယ္ေရမွ တဆင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ျပန္႕ႏွံေစႏိုင္ေသာ ဘက္တီးရီယားမ်ား (epidemic disease bacteria) မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြလာၾကသည္။
ေအာက္ပါပံုတြင္ သေဘၤာမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေပါက္ဖြားရွင္သန္ေသာ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ အေကာင္မ်ား ျပန္႕ႏွံပံုကို ေလ့လာႏုိင္သည္။
Download လုပ္လုိပါက http://www.imo.org/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Documents/LINK%2014.pdf ေအာက္ပါ link ကိုႏွိပ္ျပီး Download ဆြဲႏုိင္ပါသည္။
ဆက္လက္ျပီး IMO မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အနည္းငယ္ အက်ဥ္းခ်ံဳးျပီး ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ IMO ၏ MEPC (Marine Environment Protection Council)မွ ေလာေလာဆယ္ BWM Convention ၁၅ခုကို ျပ႒ာန္းျပီးျဖစ္ပါသည္။
 • Guidelines for sediment reception facilities (G1) (resolution MEPC.152(55))
 • Guidelines for ballast water sampling (G2) (resolution MEPC.173(58))
 • Guidelines for ballast water management equivalent compliance (G3) (resolution MEPC.123(53))
 • Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans (G4) (resolution MEPC.127(53))
 • Guidelines for ballast water reception facilities (G5) (resolution MEPC.153(55))
 • Guidelines for ballast water exchange (G6) (resolution MEPC.124(53))
 • Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM Convention (G7) (resolution MEPC.162(56))
 • Guidelines for approval of ballast water management systems (G8) (resolution MEPC.174(58))
 • Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances (G9) (resolution MEPC.169(57))
 • Guidelines for approval and oversight of prototype ballast water treatment technology programmes (G10) (resolution MEPC.140(54))
 • Guidelines for ballast water exchange design and construction standards (G11) (resolution MEPC.149(55))
 • Guidelines on design and construction to facilitate sediment control on ships (G12) (resolution MEPC.150(55))
 • Guidelines for additional measures regarding ballast water management including emergency situations (G13) (resolution MEPC.161(56))
 • Guidelines on designation of areas for ballast water exchange (G14) (resolution MEPC.151(55))
 • Guidelines for ballast water exchange in the Antarctic treaty area (resolution MEPC.163(56)) တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

Approval of Ballast Water Management System ေအာက္မွာ G8, G9 ႏွင့္ G10 တုိ႕ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ျပီး
Ship Operation Guidelines ေတြနဲ႕ ပတ္သတ္တာေတြကေတာ့ G2, G4, G6 ႏွင့္ G3 တို႕ျဖစ္ပါတယ္။
Ship Design Guidelines ေတြနဲ႕ပါတ္သတ္တာေတြက G11 & G12, Administration Guidelines ေတြကေတာ့ G7, G13 ႏွင့္ G14 ေအာက္မွာ ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ပါတယ္။
အဆိုပါ BWM Convention က စတင္အသက္၀င္ေတာ့မွာ(Enter into force)ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ enter into force ျဖစ္ဖို႕ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၀ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိရန္လိုအပ္ျပီး ေလာေလာဆယ္ (1 May 2011)အထိ ႏုိင္ေပါင္း ၂၈ႏုိင္ငံပါ၀င္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။
Enter into force ျဖစ္တာနဲ႕ အဓိက ႏွစ္မ်ိဳးကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ စဥ္းစားလာရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
D-1 ဆိုတာက Ballast Water Exchange ကိုဆိုလိုတာျဖစ္ျပီး
D-2 ဆိုတာက Ballast Water Treatment ကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ ၂မ်ိဳးကို BWM Convention စတင္အသက္၀င္တာနဲ႕ သေဘၤာတုိင္းမွာ လုိက္နာဖို႕ ထည့္သြင္းေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ကဇယားကေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ စီမံခ်က္ဆြဲထားတာပါ။


၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းမွာ တည္ေဆာက္တဲ့သေဘၤာေတြမွာ BWT (Ballast Water Treatment) systems ေတြကကို တပ္ဆင္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အထိ Ballast Water Treatment Techonology မွာ Type Approval ၁၇ ခုအထိရွိလာျပီျဖစ္ပါတယ္။
သေဘၤာမ်ားမွာ တပ္ဆင္တဲ့အခါ Approve ျဖစ္ဖို႕အတြက္ ေအာက္ပါအဆင့္ေတြလုိအပ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္..
Prior approval from Administration required
 • - Type Approval Certificate
 • - Approved Ballast Water Management Plan
 • - Approved ship-specific Operation and Technical manuals
 • - Confirmation that electronic and control of BWT system have been typed tested – issued by Admin or test lab
Documents to be onboard during survey
 • - Ballast water record book
 • - Equipment manuals
 • - Installation specification and commissioning procedures
(Installation survey to verify installation and commissioning are in accordance with Manufacturer Specification)
ဒါကေတာ့ BWM နဲ႕ပါတ္သတ္တဲ့ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သတင္းေလးပါ။ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေနသူမ်ား၊ BWT စက္ တင္သြင္းလိုသူမ်ား အတြက္ အတန္အသင့္ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက www.imo.org သို႕ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ၾကပါကုန္။

1 comment:

 1. ေရးထားတဲ့ Blog Post ေတြအေၾကာင္းကို VOA ျမန္မာပိုင္းရဲ႕ ဘေလာ့ဂါေတြ ေျပာသမွ်မွာ အစီအစဥ္လုပ္ခ်င္ပါတယ္၊ ေဝမွ်ေျပာျပနိုင္မယ္ဆိုရင္ ဆက္သြယ္လို႔ ရမဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ သိခ်င္ပါတယ္၊ ေက်းဇူးပါ။

  စုျမတ္မြန္
  sumyatmonvoa@gmail.com

  ReplyDelete