စံုစီနဖာမ်ားကို ေရးခ်င္ရာေလွ်ာက္ေရး၊ တင္ခ်င္ရာေလွ်ာက္တင္ေနေသာ ကြ်န္ေတာ့္၏ ၾကြက္သိုက္ေဂဟာသို႕ တကူးတက ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဘေလာ့ဂ္ဂါၾကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ အားနာစြာျဖင့္ပင္ ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါသည္။

Thursday, August 15, 2013

လာေရာက္လည္ပတ္သူ အမ်ားဆံုး ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ ၅၀ (ၾသဂုုတ္ ၂၀၁၃)


ခုုတစ္ေခါက္လည္း စင္ကာပူမွာ အခ်ိန္ကေလးရတာနဲ႕  လာေရာက္လည္ပတ္သူအမ်ားဆံုုး ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ ၅၀ ကိုု ထပ္ျပီးေတာ့ Update လုုပ္ဖိုု႕ စိတ္ကူးရပါတယ္။  မူလ ဒီစာရင္းကိုု ဖူးႏုုသစ္က ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။  ဒီလိုုနဲ႕ ခုုလ Update လုုပ္ဖိုု႕အတြက္ ဘေလာ့ဂ္ List ေတြကိုု ထပ္ျပီးေတာ့ ရွာ၊  ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုုခ်င္းစီမွာ ခ်ိတ္ထားတဲ့ Linkေတြဆီသြားၾကည့္၊  ျပီးေတာ့ အရင္တစ္ေခါက္ ရွိထားတဲ့ List နဲ႕ ျပန္တုုိက္၊  တစ္ရက္နဲ႕ ျပီးမယ္ထင္ေပမယ့္ မျပီးဘူး ျဖစ္သြားတယ္။  ျမန္မာ ဘေလာ့ဂ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားလာပါတယ္။  ကြ်န္ေတာ္ ေကာက္ႏုုိင္သေလာက္ ဘေလာ့ဂ္ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ထဲကေနျပီးေတာ့ ၂၀၁၃ ၾသဂုုတ္လအတြက္ဆိုုျပီး Update လုုပ္လိုုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။  သိုု႕ေပမယ့္ ဒီ List ထဲမွာ မပါခဲ့သူမ်ားရွိခဲ့ရင္ အႏူးအညႊတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။  အခ်ိန္ထပ္ေပးျပီး ပိုုမိုု စံုုလင္ေအာင္ ရွာခ်င္ေပမယ့္ နည္းပါးေသာ အခ်ိန္သည္ လည္းေကာင္း၊  ေညာင္းလာေသာ ခါး ႏွင့္ မ်က္စိကိုု လည္းေကာင္း အားနာရပါေသာေၾကာင့္ ဒီမ ွ်နဲ႕ စာရင္းခ်ဳပ္လိုုက္ပါရေစ။
 ဖူးႏုုသစ္မွာ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလအတြက္ တစ္ေခါက္ စာရင္းျပဳစုုခဲ့ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ၂၀၁၂ ေမလ အတြက္ တစ္ခါ Update လုုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။
         လာေရာက္လည္ပတ္သူအမ်ားဆံုုး ဆိုုတာကေတာ့ Alexa ရဲ႕ traffic ranking အတုုိင္း စီထားတာျဖစ္ပါတယ္။  ဒီ ranking က လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ လ အတြင္းမွာ သက္ဆုုိင္ရာ Blog ေတြကိုုလာတဲ့ traffic source ေတြကိုု မူတည္ျပီးေတာ့ တြက္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမဲတမ္း အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုုိင္ပါတယ္။  အေသးစိတ္ကိုု ဖတ္ခ်င္ရင္ ေဟာဒီမွာ ရွင္းထားတဲ့ အတြက္ သြားေရာက္ဖတ္ႏုုိင္ပါတယ္။

         ဒီတစ္ေခါက္ အတြက္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ႏွစ္ပိုုင္း ခြဲလိုုက္ပါတယ္။  တစ္ခုုက သုုတ၊ ရသ ေရးေနတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြနဲ႕ ေနာက္တစ္ခုုကေတာ့ သတင္းေတြကိုု တင္ျပေပးေနတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြ ဆိုုျပီးေတာ့ပါ။  ဘာျဖစ္လိုု႕လဲဆိုုေတာ့ feed မ်ားတဲ့ သတင္း ဘေလာ့ဂ္ေတြမ်ိဳးဆိုုရင္ Traffic Rank လည္းပိုုမ်ားတဲ့အတြက္ တျခားေသာ ဘေလာ့ဂ္ေတြကိုုလည္း ဒီလိုုမ်ိဳး List ထဲကိုု ၀င္ေစခ်င္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ List ကိုု ႏွစ္ပိုုင္း ခြဲလိုုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။     အရင္အတုုိင္းပဲ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ၾကည့္ရန္ မသင့္ေလ ွ်ာ္ေသာ အျပာေရာင္လႊမ္းသည့္ ဆုုိဒ္မ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ဆုုိဒ္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုု ဒီ List ထဲမွာ ခ်န္ထားခဲ့ပါေၾကာင္း။


သုုတ၊ ရသ၊ ဆိုုဒ္မ်ား

Mandalar Net
522132
သက္တန္႕ခ်ိဳ
667234
Evy's Kitchen
707705
ကန္ဒီခုုိင္
861260
ကိုုပီတာ၏ အေတြးပံုုရိပ္မ်ား
873613
နည္းပညာ ဥယ်ာဥ္
920378
ကိုုေအာင္ (ပ်ဴႏုုိင္ငံ)
974968
မိုုးမခ
1024593
ေမာင္သန္႕
1097725
၁၀
ဟိန္းတင့္ေဇာ္
1099297
၁၁
စကား၀ါေျမ
1174237
၁၂
Saturngod
1233614
၁၃
လြန္းထားထား (ေဆးတကၠသိုုလ္)
1492321
၁၄
ဆုုိင္မြန္ အြန္လိုုင္းစာၾကည့္တုုိက္
1505000
၁၅
မႈးေသာ္ (Knowledge and Sharing)
1544971
၁၆
ျမေသြးနီ
1567456
၁၇
ခ်မ္းခ်မ္းလြန္
1696252
၁၈
လြင့္ေမာင္ေမာင္
1856384
၁၉
World of Wisdom
1963864
၂၀
ေခ်ာ (အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္)
2019311
၂၁
ေမတၱာပန္းတိုု႕ လန္းရာေျမ
2056025
၂၂
၀တ္ရည္ Food House
2094036
၂၃
မင္းဒင္
2347395
၂၄
မီးျပတုုိက္
2349747
၂၅
ထိန္လင္း
2471722
၂၆
ထူးေတဇာ
2473490
၂၇
မယ္ကိုုး
2540378
၂၈
ျမန္မာ့ေသြး
2699463
၂၉
မီးမီးငယ္
2720120
၃၀
Myanmar Tutorials
2721838
၃၁
Information and Technology Network
2751975
၃၂
ရသာခ်ိဳ
2800381
၃၃
မိုုးေငြ႕ႏွင့္အတူ
2848793
၃၄
ဆုုျမတ္မိုုး
2860795
၃၅
အန္တီဆြိ
2899395
၃၆
စႏၵကူး
2911915
၃၇
လြမ္းမေျပ (သုုတရပ္၀န္း)
2934027
၃၈
KP3 နည္းပညာ
2953938
၃၉
ျမန္မာ့ေသြး
2967796
၄၀
ေလႏုုေအး
2977943
၄၁
ရဲလြင္ဦး
3024942
၄၂
အိမ္ခ်မ္းေျမ့(သံစဥ္မဲ့ လကၤာမ်ား)
3094378
၄၃
က်ဴတီ Kitchen
3121935
၄၄
သက္ေ၀
3153999
၄၅
မင္းသန္႕ေဇာ္
3186715
၄၆
ခင္ဦးေမ
3348655
၄၇
ေနမင္းေခတ္
3444474
၄၈
လမင္းတာရာ
3598793
၄၉
အျပံဳးပန္းတစ္ပြင့္၏ ဘ၀ရသမ်ား
3764406
၅၀
My Little World
3822046


သတင္း ဘေလာ့ဂ္ေတြကိုု ေတာ့ အမွတ္ စဥ္ ၁ မွ ၃၀ အထိ စီေပးထားပါတယ္။  ဘေလာ့ဂ္လိုု႕ ဆိုုထားတဲ့အတြက္ ဘေလာ့ဂ္ပံုုစံ၀င္ေသာ သတင္းဆိုုဒ္မ်ားႏွင့္ Group ဆိုုဒ္ေတြကိုု  ေပါင္းျပီးေတာ့ တတ္ႏုုိင္သေလာက္ ျပန္စီေပးထားပါတယ္... 

သစ္ထူးလြင္
5358
သစ္ထူးလြင္
26134
Myanmar Celebrity
37969
ေဒါက္တာ လြဏ္းေဆြ
90384
ေမာကၡ
175951
အမ်ိဳးေကာင္းသား
246606
ျမန္မာခ်စ္သူ မိသားစုု
273702
ေရႊဒါလင္
305278
ေနာင္မြန္း
382106
၁၀
ေအာင္သက္ခုုိင္
404883
၁၁
ကိုုမိုုးသီး
505041
၁၂
ျမန္မာအြန္လုုိင္းစာၾကည့္တုုိက္
510243
၁၃
လူဘိုု
513704
၁၄
ဒီမိုုေ၀ယံ
518085
၁၅
ေရႊအျမဳေတ
522132
၁၆
Shwe Sone Media Group
690820
၁၇
Burmese Hearts
692205
၁၈
မေလးရွား အြန္လိုုင္း ေရဒီယိုု မီဒီယာ
840371
၁၉
Shwe Beauty
1269951
၂၀
Myanmar ICT News
1519786
၂၁
ေက်ာ္ေက်ာ္သက္
1979080
၂၂
မ်က္ရႈ႕
2050123
၂၃
ေမာင္ထူး (ဆံုုခ်က္)
2333517
၂၄
အၾကင္နာနန္းေတာ္
3054186
၂၅
ဒီမိုုသား
3367534
၂၆
Human Rights Myanmar
3389028
၂၇
ကေနာင္သားေလး
3485884
၂၈
Social Action for Woman
3791870
၂၉
ျမန္မာလမ္းညႊန္
4488257
၃၀
ဧရာ၀တီ ဘေလာ့ဂ္
4708502

7 comments:

 1. ဟန္ၾကည္August 15, 2013 at 8:17 PM

  လုပ္လည္း လုပ္ႏိုင္ပါေပ့ ကိုေအာင္ထြဋ္ေရ...ခ်ီးက်ဴးလိုက္ပါရဲ႕...ဘေလာ့အဒ္မင္လို႔ေတာင္ နာမည္ေျပာင္းေပးခ်င္စိတ္ေပါက္ေနၿပီ...အႏွီေလာက္ ဘေလာ့အမ်ားႀကီးကို စာရင္းခ်ၾကည့္ရတာေတာင္ အေတာ္ေခါင္းေနာက္မယ္...

  ReplyDelete
 2. OMG!!! I'm No.4
  Happy... hehe
  Thank you for doing this again :D :D

  ReplyDelete
 3. စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ဘေလာ့ဂါေတြကို အသိအမွတ္ျပဳထားပံုေလး သေဘာက်တယ္ ေမာင္ေအာင္ထြဋ္ေရ...
  စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

  ေမတၱာျဖင့္
  အန္တီတင့္

  ReplyDelete
 4. ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ေတြ ဒီေလာက္မ်ားေနမွန္း သတိမထားမိဘူးဗ်...၊ အခုလို တကြဲတျပားနဲ႔ ေနရာစံုက ဘေလာ့ဂ္ေတြကို ေသေသသပ္သပ္ စာရင္းေလး လုပ္ထားတဲ့ စိတ္ကူးနဲ႔ အားထုတ္မႈကို ခ်ီးက်ဴးပါတယ္ ကိုေအာင္ထြဋ္ေရ...။

  ReplyDelete
 5. ေလးစားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

  ReplyDelete
 6. ကၽြန္ေတာ္ မသိေသးတဲ႔ Blog Link ေတြ ကို သိရလို႔ ... ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ...

  ReplyDelete