စံုစီနဖာမ်ားကို ေရးခ်င္ရာေလွ်ာက္ေရး၊ တင္ခ်င္ရာေလွ်ာက္တင္ေနေသာ ကြ်န္ေတာ့္၏ ၾကြက္သိုက္ေဂဟာသို႕ တကူးတက ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဘေလာ့ဂ္ဂါၾကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ အားနာစြာျဖင့္ပင္ ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါသည္။

Monday, July 25, 2011

Marine Knowledge

ဖတ္ရႈ႕ရန္ Click here : http://marineknowledges.blogspot.com
INTRODUCTION
ဤဘေလာ့သည္ ေဟာ္လန္ႏုိင္ငံမွ စာေရးသူ Klaas van Dokkum မွ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားထုတ္ေသာ SHIP KNOWLEDGE (A Modern Encyclopedia) - ေခတ္သစ္ သေဘၤာစြယ္စံုက်မ္း ကိုကြ်န္ေတာ္ မွီျငမ္း၊ ဘာသာျပန္ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပိုမိုျပည့္စံုေအာင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ ဘေလာ့ရွိ အခန္းမ်ားမွာ သူ၏ မူလစာအုပ္ရွိ အခန္းမ်ားကိုပင္ သက္ဆုိင္ရာ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားမွာ အင္တာနက္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူလစာေရးသူ၏ စာအုပ္မွေသာ္လည္းေကာင္း ကူးယူေဖာ္ျပထားျခငး္ျဖစ္သည္။
ဤဘေလာ့သည္ ျမန္မာမ်ား၊ ေရေၾကာင္းပညာကို ေလ့လာလုိသူမ်ား၊ ေရေၾကာင္းပညာရပ္ကို သင္ယူေနသူမ်ား၊ ေရေၾကာငး္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳသူမ်ားအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အသိပညာေပးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာဗဟုသုတဆုိင္ရာ စာအုပ္မ်ား၊ မွီျငမ္းႏုိင္ေသာ web site မ်ားလြယ္လင့္တစ္ကူရွိေနျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမွာ အတန္အသင့္ ရွားပါးေနသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ယခု ဘေလာ့ကို ဖန္တီးျဖစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤဘေလာ့အတြက္ ပါ၀င္ကူညီဘာသာျပန္ေပးေသာ၊ အၾကံဥာဏ္ေပးေသာ ကြ်န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း ကိုသူရအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။


**This blog is under progress. Thanks for your visit.**

No comments:

Post a Comment