စံုစီနဖာမ်ားကို ေရးခ်င္ရာေလွ်ာက္ေရး၊ တင္ခ်င္ရာေလွ်ာက္တင္ေနေသာ ကြ်န္ေတာ့္၏ ၾကြက္သိုက္ေဂဟာသို႕ တကူးတက ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဘေလာ့ဂ္ဂါၾကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ အားနာစြာျဖင့္ပင္ ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါသည္။

Saturday, August 27, 2011

အေမရိကန္ သမၼတမ်ားရဲ႕ ကေလးဘ၀ ဓာတ္ပံုမ်ား

သူ၏အဖိုးႏွင့္ ၃ႏွစ္သားအရြယ္(၁၉၆၅) မွာ ရိုက္ထားေသာ ဘားရက္ အိုဘားမား


ေဂ်ာ့ ဒဗလူ ဘုရွ္၊ ၁၉၉၅ခုတြင္တြင္ သူ၏ အေဖ၊ အေမႏွင့္ (၁၉၅၅)ဘီလ္ကလင္တန္၊ အသက္ ၅ႏွစ္အရြယ္ (၁၉၅၂)


ေဂ်ာ့ အိရွ္ ဒဗလူ ဘုရွ္ ၅ ႏွစ္သားအရြယ္၊ ေဘးတြင္ သူ၏ ညီမေလး မာစီ (၁၉၂၉)


ေရာ္နယ္လ္ ေဟဂင္၊ ၁၂ႏွစ္သား  (၁၉၂၃)


ဂ်ာရယ္ ဖို႕ဒ္၊ ၆ႏွစ္သားအရြယ္၊ ေဘးတြင္သူ၏ အေဖတူအေမကြဲ ညီ တြမ္ (၁၉၂၀)


ဂြ်န္ အက္ဖ္ ကေနဒီ၊ ၁၀ႏွစ္သား၊ ၁၉၂၇


ေအဗရာဟမ္ လင္ကြန္း၊ အသက္ အတိအက် မသိရ

Source : http://www.mostamazingnews.com/lifestyle/us-presidents-in-their-young-age/1454

No comments:

Post a Comment