စံုစီနဖာမ်ားကို ေရးခ်င္ရာေလွ်ာက္ေရး၊ တင္ခ်င္ရာေလွ်ာက္တင္ေနေသာ ကြ်န္ေတာ့္၏ ၾကြက္သိုက္ေဂဟာသို႕ တကူးတက ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဘေလာ့ဂ္ဂါၾကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ အားနာစြာျဖင့္ပင္ ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါသည္။

Tuesday, August 16, 2011

Duel-Fuel Engines သို႕မဟုတ္ LNG ေရႊခတ္ ေရာက္ျပီလား ?


အဓိက တင္ျပခ်င္တာက LNG ကို သေဘၤာမ်ားတြင္ အစားထိုးေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳလာႏုိင္ေျခ မ်ားလာမႈ႕ကို ျဖစ္သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္လည္း သေဘၤာလိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား LNG ႏွင့္ ဒီဇယ္တြဲဖက္သံုးေသာ Duel-Fuel Engines စနစ္ကို အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားလာေသာေၾကာင့္ ယခုပုိ႕စ္ ေလးကို တင္ျဖစ္သြားတာပါ။
LNG (Liquefied Natural Gas) ဆိုသည္မွာ မီသိန္းအထိကပါ၀င္ေသာ (CH4) ဓာတ္ေငြ႕ကို သိုေလွာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း လြယ္ကူေစရန္ အရည္အျဖစ္သို႕ အသြင္ေျပာင္းထားေသာ ဓာတ္ေငြ႕ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ေငြ႕၏ ထုထည့္ကို အပံု ၆၀၀ ပံု ၁ ပံု ခန္႕ဖိႏွပ္ေသာအခါ အရည္ျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ထိုဓာတ္ေငြ႕သည္ အေရာင္မရွိ၊ အနံမရွိ၊ ေဘးမျဖစ္ သည့္အျပင္ သံေခ်းတက္ျခင္းကိုလည္း မျဖစ္ေစေပ။ သို႕ေသာ္ မီးေလာင္လြယ္၊ ေအးခဲ ျပီး ရႈရွိက္မိပါက အသက္ရႈက်ပ္ (asphyxia) ေစသည္။ထိုသို႕ အရည္အျဖစ္သို႕ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပါ၀င္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျခင္းအဆင့္လည္းပါ၀င္သည္။ အမႈန္မ်ား၊ အက္ဆစ္ပါေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ ဟီလီယမ္၊ ေရ၊ ေလးလံေသာ ဟိုက္ဒရိုကာဗြန္မ်ား စသည္ စသည္တို႕ကို ဖယ္ထုတ္ရေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ခက္ခဲမႈ႕မ်ားရွိသည္။ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ားဆံုးေသာ ပမာဏ ရရွိေစရန္အတြက္လဲ အရည္အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲေစရန္ (3.6 psi) အထိေရာက္ရွိေစရန္ -၁၆၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္အထိ အေအးခံရသည္။ LNG အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ဓာတ္ေငြ႕သည္ မီသိန္း ၁၀၀% ပါ၀င္ျပီး အျခားေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား သန္႕စင္ျပီးသား ျဖစ္သည္။ LNG ရဲ႕ energy density သည္ CNG ထက္ ၂.၄ဆ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ သို႕ေသာ္ ဒီဇယ္ ၏ ၆၀% ခန္႕သာရွိသည္။
LNG ထုတ္စက္ရံုမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္ကို million metric ton per annum (mmtpa) ျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ 1 mmtpa ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ စက္ရံုတစ္ရံု တည္ေဆာက္မႈ႕ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီယံခန္႕ကုန္က်သည္။ 1 cbf/day လက္ခံေပးႏုိင္ေသာ LNG ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံခန္႕ ကုန္က်သည္။ LNG သေဘၤာတစ္စီး၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၂-၀.၃ ဘီလီယံခန္႕ ကုန္က်သည္။

LNG ကို မတ္လ ၁၁ရက္ေန႕ ဂ်ပန္ငလွ်င္ေၾကာင့္ ဖူကူရွီးမား အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖို ယုိစိမ့္မႈ႕ျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အစားထိုးေလာင္စာတစ္ခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စဥ္းစားလာၾကသည္။ တစ္ေန႕ေန႕တြင္ ဓာတ္ဆီအစားထိုးေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳလာဖြယ္ရွိသည့္ အေျခအေနသို႕ ဦးတည္လာႏိုင္သည္။ ထို႕အျပင္ယေန႕ Green-ship Technology ဟု ေအာ္လာသံ တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ေလာင္လာသည္။ ဒါကလည္း LNG ကိုအသံုးျပဳရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခုပိုလာသည္။ ထို႕ျပင္ LNG ကို ၂၁ ရာစုတြင္ လြယ္လင့္တကူ ရရွိလာႏုိင္ၾကသည္။ ဆီႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါကလည္း LNG၏ေစ်းႏႈန္းကလည္း သက္သာသည္။

ထို႕ျပင္ ယေန႕ အခ်ိန္တြင္လည္း Dual-fuel Engines မ်ားကို အင္ဂ်င္ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ ထုတ္လုပ္လာၾကျပီျဖစ္သည္။


အဆုိပါအင္ဂ်င္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ Safety Requirment မ်ားလိုအပ္သည္
 • Explosion protection for air and exhaust manifolds
 • Means to sample crankcase gas concentration and means of inerting
 • Exhaust system purge capability
 • No gas admission without pilot injection or spark ignition
 • Rapid (emergency) charge-over gas to fuel (DF engines)
 • Start and stop on diesel (DF engines)
Duel-Fuel Engine(LNG combined) အသံုးျပဳေသာ သေဘၤာမ်ားတြင္ လုိအပ္လာမည့္ အပိုင္းေလးမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ႏုိင္သည္။
 • LNG သိုေလွာင္မည့္ ကန္မ်ား
 • LNG ကန္မ်ား၏ Safety
 • အင္ဂ်င္ခန္းမ်ား၏ Safety
 • Bunker Station Safety
 • Fuel gas မ်ား သြယ္ဆက္ရာ ပိုက္လိုင္းမ်ား၏ Safety ဟူ ၍ အဓိက ၅ ပိုင္းခြဲျပီး ေလ့လာႏုိင္သည္။


၁. LNG သိုေလွာင္မည့္ကန္မ်ား

LNG tanks မ်ားကို သေဘၤာေပၚသို႕ တပ္ဆင္ရာတြင္ IMO၏ International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code) မွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေယဘူယအားျဖင့္

- Membrane Tanks

- Independent Tank A,B & C ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားမ်ားရွိသည္။

၂. LNG ကန္မ်ား၏ Safety

LNG သိုေလွာင္ေသာ ကန္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ IGC Code ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ Classification Society မ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားအတုိင္းတည္ေဆာက္ရန္လုိအပ္သည္။ ထိုကန္မ်ားကို Side shell မွာ B/5 အကြာအေ၀း၊ သေဘၤာေအာက္ေျခမွ B/15 အကြာအေ၀း ႏွင့္ သေဘၤာ၏ မည့္သည့္ အနားသတ္မွမဆို ၈၀၀ မီလီမီတာ အကြာအေ၀းတြင္ ထားရွိရန္လိုအပ္သည္။ ၄င္းသည္ သေဘၤာမ်ား ထိခိုက္မႈ႕မ်ား၊ ေသာင္တင္မႈ႕မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက LNG ကန္ကို မထိခုိက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ LNG ကန္မ်ားကို Open Deck မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ သုိေလွာင္ရာ အခန္းမ်ားတြင္ ထားမည္ဆုိပါက Tank၏ Pressure ကို 10 bar အထိသာ ခြင့္ျပဳသည္။ USCG requirement အရ LNG ကန္မ်ားကို လူေနခန္းမ်ား၏ ေအာက္ရွိ အထပ္တြင္ ထားရွိခြင့္ မျပဳေပ။ ထိုျပင္ LNG သိုေလွာင္ရာ ကန္၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထိခိုက္မႈ႕ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ေလွ်ာ့ပါေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

 • LNG tank မ်ားထားသိုရာ၏ ေဘးဘက္တြင္ မီးေလာင္ပါက ကန္မ်ား၏ pressure ကို အလြန္အကြ်ံျမင့္တက္ေစသည္
 • LNG tank မ်ားမွ ဓာတ္ေငြ႕ယိုစိမ့္ပါက မီးေလာင္ေစႏုိင္သကဲ့သို႕ ေပါက္ကြဲမႈ႕ကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္
 • LNG tank မ်ားမွ cryogenic အရည္မ်ား ယိုစိမ့္ပါက Structural failure ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။


Ref : 1. http://www.marinenewsasia.com/maritime-news/ "The Golden Age of LNG"
3. ABS Guides for Gas Fuel Ship (Presentation) by A.K Seah, Vice President, Environmental Solutions on 5 August 2011 - Singapore

No comments:

Post a Comment