စံုစီနဖာမ်ားကို ေရးခ်င္ရာေလွ်ာက္ေရး၊ တင္ခ်င္ရာေလွ်ာက္တင္ေနေသာ ကြ်န္ေတာ့္၏ ၾကြက္သိုက္ေဂဟာသို႕ တကူးတက ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဘေလာ့ဂ္ဂါၾကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ အားနာစြာျဖင့္ပင္ ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါသည္။

Wednesday, August 31, 2011

သေဘာၤမ်ား၏ Fi-Fi အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း          Fi-Fi (Fire Fighting) ဆိုတာ သေဘၤာမ်ားေပၚမွ တပ္ဆင္ေလ့ရွိတဲ့ မီးသတ္ စနစ္တစ္ခုပါ။  အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားမွာ မီးသတ္ကားဆိုတာရွိသလို မီးသတ္သေဘၤာမ်ားလည္း ထားရွိပါတယ္။  FIFI ကုိေတာ့ မီးသတ္သေဘၤာမ်ား (Fire Boats)၊ တြန္းသေဘၤာ (Tugs)မ်ား၊  AHT (Anchor Handling Tugs)မ်ား၊ OSV(Offshore supply veseel) မ်ားမွာ အဓိက တပ္ဆင္ေလ့ရွိပါတယ္။
          သေဘၤာမ်ားမွာ တပ္ဆင္တဲ့အခါ သက္ဆုိင္ရာ သေဘၤာရဲ႕ Classification Society ကိုမူတည္ျပီး Fi-Fi စနစ္ေတြ႕ရဲ႕ လုိက္နာရမည့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။  အဓိကအားျဖင့္စဥ္းစားကမွာကေတာ့

  • သက္ဆုိင္ရာသေဘၤာရဲ႕ မီးသတ္ႏုိင္မႈ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္
  • သေဘၤာရဲ႕ Stability ႏွင့္ မီးသတ္ေနစဥ္အတြင္းမွာ သေဘၤာကို ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မႈ႕
  • မီးသတ္ေနတဲ့ သေဘၤာကိုယ္တိုင္ မီးမေလာင္ႏုိင္ေစရန္ ကာကြယ္ႏုိင္မႈ႕ အစရွိတာေတြနဲ႕ ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ Fi-Fi ရဲ႕ အမ်ိဳးအစားေတြဟာ Classifcation Societies မ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်ပ္ေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ ကြဲျပားသြားပါတယ္။


          Fi-Fi လို႕ေခၚတဲ့ မီးသတ္တဲ့စနစ္မွာ အမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ½ Fi-Fi, Fi-Fi 1, Fi-Fi 2 ႏွင့္ Fi-Fi 3 တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

၁။  ½ FIFI
          ½ FIFI လို႕အၾကမ္းဖ်င္းေခၚဆိုၾကပါတယ္။ FIFI System ေတြထဲမွာ လိုအပ္ခ်က္ေရာ၊ သူ႕ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရာ အနည္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။  သူ႕အတြက္ Classification Requirement မလိုအပ္ပါဘူး။

၂။ Fi-Fi 1
          FIFI 1 ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ မီးသတ္ပိုက္ေခါင္း (Fire Monitor) ၂ ခုအနည္းဆံုးရွိရပါမယ္။  အဆိုပါ Fire Monitor တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ေရထြက္ရွိႏုိင္မႈ႕ ပမာဏက အနည္းဆံုး 1200 m3/hr ရွိရပါမယ္။ ေရစုပ္ေပးမယ့္ ပန္႕ တစ္ခု ဒါမွ မဟုတ္ ၂ ခု ရွိရပါမယ္။  မီးသတ္ပိုက္ေခါင္း (Fire Monitor) တာရဲ႕ ေရဖ်န္းႏုိင္မႈ႕ဟာ ၁၂၀ မီတာအထိ ေရာက္ႏုိင္ရမွာျဖစ္ျပီး ၄၆မီတာ အျမင့္အထိေရာက္ေအာင္ ေရဖ်န္းႏုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ Fi-Fi 2
          Fi-Fi 2 ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျမင္သာေအာင္ ဇယားကြက္ထဲမွာ ေဖာ္ျပပါမယ္.. အနည္းဆံုး မီးသတ္ပိုက္ေခါင္း (Fire Monitor) ၂ ခုကေန ၄ ခုအထိ တပ္ဆင္ႏုိင္ျပီး တပ္ဆင္တဲ့ Monitor အေရအတြက္ေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ ေရဖ်န္းပက္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏ ကြာျခားပါတယ္
No. of Monitors
Monitor Capacity (m3/hr)
No. of Pumps
Total pump capacity (m3/hr)
Throw Length (m)
Throw Height (m)
2 (DNV)
3600
2
7200
180
110 at 70m
3
2400
2-4
7200
150
70
4
1800
2-4
7200
150
70

၄။ Fi-Fi 3
          Fi-Fi 3 မွာေတာ့ Fire Monitor အနည္းဆံုး ၃ ခုကေနျပီးေတာ့ ၄ ခုအထိ တပ္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ျပီး Fire Monitor ေတြရဲ႕ ေရဖ်န္းႏုိင္မႈ႕ကလည္း ကြာျခားပါတယ္။
No. of Monitors
Monitor Capacity (m3/hr)
No. of Pumps
Total pump capacity (m3/hr)
Throw Length (m)
Throw Height (m)
3
3200
2
9600
180(Form bow)
110 at 70m
4
2400/2500
2-4
9600/10000
150
70

           Fi-Fi မ်ားရဲ႕ ဒီဇုိင္းအၾကမ္းဖ်င္းကေတာ့ သေဘၤာရဲ႕ ၀မ္းမွာ ေရစုပ္ယူႏုိင္ဖို႕ စီမံရပါတယ္။  ဒီအတြက္ Sea-Chest လို႕ေခၚတဲ့ ေရ၀င္ႏုိင္မယ့္ အခန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲ့ဒီကေနတစ္ဆင့္ ပုိက္ျဖင့္သြယ္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ပန္႕ေတြဆီကို ပို႕ေဆာင္ပါတယ္။  အဲ့ဒီ သက္ဆိုင္ရာ ပန္႕ေတြကတစ္ဆင့္ ထပ္မံ ပိုက္လိုင္းမ်ားျဖင့္ မီးသတ္ပိုက္ေခါင္း (Fire Monitor)ဆီကို ပို႕ေဆာင္ျပီးေတာ့ မီးညွိမ္းသတ္မႈ႕အတြက္ အသံုးျပဳတာပါ။
          အဆုိပါ Pump မ်ားကို ေမာင္းႏွင္ရန္ စြမ္းအင္ကေတာ့ သေဘၤာေမာင္းႏွင့္မည့္ အင္ဂ်င္မ်ားဆီမွ PTO – power take off ေခၚ သေဘၤာ Main Engine မွရရွိတဲ့ စြမ္းအင္ကို မွ်ယူသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ independent power source လို႕ေခၚတဲ့ ပန္႕တစ္ခုခ်င္းစီကို လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ေပးမည့္ အင္ဂ်င္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ရရွိႏုိင္ပါတယ္။  တစ္ခုသတိထားရမွာက သေဘၤာမွာ Main Engine ၂လံုး တပ္ဆင္ထားပါက အင္ဂ်င္တစ္ခုကို Fi-Fi အတြက္သံုးေနခ်ိန္မွာ က်န္တဲ့ အင္ဂ်င္တစ္လံုးက သေဘၤာရဲ႕ ေမာင္းႏွင္ေရႊ႕ရွားမႈ႕အတြက္ အသံုးခ်ရမွာျဖစ္လို႕ Fi-Fi pump တစ္လံုးထက္ပိုျပီး တပ္ဆင္ထားတဲ့သေဘၤာေတြမွာ Independent Engine ေတြကို က်န္တဲ့ Fi-Fi pump ေတြအတြက္ အသံုးျပဳၾကတယ္လို႕ အၾကမ္းဖ်င္းဆိုႏုိင္ပါတယ္။ 
Water Spray/Curtain System
           ေနာက္တစ္ခုက Water Curtain လို႕ေခၚတဲ့ Spray System ပါ။  ဒါက မီးသတ္မယ့္ သေဘၤာကိုယ္တုိင္ မီးေလာင္မႈ႕မွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ မိမိသေဘၤာေပၚ မိမိ ေရဖ်န္းပက္တဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Classification Societies ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ဒီစနစ္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။  ဒီအတြက္ သေဘၤာရဲ႕ ေနရာအႏွံ ဥပမာ ပထမထပ္၊ ဒုတိယထပ္၊ bulwark လို႕ေခၚတဲ့ သေဘၤာရဲ႕ ေဘးအကာေတြ၊ wheel hosue လို႕ေခၚတဲ့ သေဘၤာေမာင္ႏွင့္မည့္ ဆလင္ခန္းအေပၚ၊ Mast လို႕ေခၚတဲ့ သေဘၤာေရေၾကာင္းျပ ဆက္သြယ္ေရး အခ်က္ျပမီးမ်ား၊ ေရဒါမ်ား စသည္တို႕ တပ္ဆင္ထားတဲ့ တုိင္ရဲ႕ ထပ္ပိုင္းမွာ စတဲ့ေနရာတစ္ေလွ်ာက္ ပိုက္မ်ား သြယ္တန္းျပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ Nozzles လို႕ေခၚတဲ့ ေရပန္းထြက္ႏုိင္တဲ့ ထိပ္ဖူးေလးေတြကို တပ္ဆင္ျပီးေတာ့ သေဘၤာတစ္စီးလံုးကုိ လံုျခံဳေအာင္ ကာမိေစတဲ့အထိ ေရမ်ား ျပန္လည္ ဖ်န္းပက္ေပးျခင္း စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီအတြက္ ေရကို Fi-Fi pump မ်ားမွ monitor ဆီသို႕ ပို႕လႊတ္ေနတဲ့ ပိုက္လိုင္းဆီမွ ပိုက္လိုင္းတစ္ခုျဖင့္ သြယ္တန္းျခင္းျဖင့္ရယူႏုိင္ပါတယ္။  ထို႕အတူ သေဘၤာေပၚမွာရွိေနတဲ့ Bilge/ Ballast Pumpေတြ၊ Fire Fighting/General Service Pumpေတြက ဆီကေနျပီး ပိုက္လိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႕ သြယ္တန္းျပီးေတာ့ ရယူႏုိင္ပါတယ္။
One of the Tug Testing both Fi-Fi & Water Spray System during Sea Trial.

Foam System
          ဒါကေတာ့ မီးသတ္စနစ္ကို ေရတင္မကဘဲ အျမႈပ္(Foam) ႏွင့္ပါ ေပါင္းစပ္ျပီး အသံုးျပဳရန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။  အခ်ိဳ႕ေသာ မီးေလာင္မႈ႕မ်ားဟာ ေရသက္သက္ႏွင့္ ညွိမ္းသတ္ဖို႕ မလြယ္ကူတဲ့အတြက္ ဒီအနစ္ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  ဒီအတြက္ သေဘၤာေတြမွာ Foam Tank လို႕ေခၚတဲ့ သုိေလွာင္ဖို႕ ကန္တစ္ခုထားရွိျပီး အဆိုပါ Foam မ်ားကို Fi-Fi Pump မ်ားမွ Fire Monitors မ်ားဆီသုိ႕ ေရပို႕လႊတ္တဲ့ ပိုက္ထဲမွာ အခ်ိဳးက် ေရာစပ္ေစျခင္း စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။


အေသးစိတ္သိခ်င္ရင္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ Class ေတြျဖစ္တဲ့ ABS, LR, DNV, BV, GL စသည္စသည္တို႕ရဲ႕ Rules and Regulations ေတြမွာ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈ႕ၾကပါကုန္။


Reference : 1

1 comment:

  1. ေက်းဇူးဗ်ိဳ့..Fi Fi system ကလြယ္မလိုနဲ့ေခါင္းေတာ့နဲနဲစားတယ္...။
    ကြ်န္ေတာ့္ Project ေတြအားလုံး FiFi 1 ေတြခ်ည္းဘဲ...။ အၿမဲတမ္းဖတ္ေနပါတယ္...။

    ReplyDelete